• Misjonarze Oblaci M.N.
  • 86-130 Laskowice k. Świecia
  • ul. Mickiewicza 3
  • tel. (0-52) 331-81-19
  • fax (0-52) 330-70-40
  • Email: laskowiceomi@gmail.com

"Pielęgnujcie między sobą miłość, miłość, miłość, a na zewnątrz gorliwość o zbawienie dusz"

Św. Eugeniusz de Mazenod

Procedury dopuszczania przedsiębiorców do kopania grobów i regulamin kopania grobów

PROCEDURY DOPUSZCZANIA PRZEDSIĘBIORCÓW DO KOPANIA GROBÓW I REGULAMIN KOPANIA GROBÓW  NA CMENTARZU PARAFIALNYM PARAFII P.W. NIEPOKALANEGO SERCA N.M.P. W LASKOWICACH
 
 
1.       Do kopania grobów na terenie cmentarza parafialnego uprawniony jest każdy wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych.
2.       Wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych, który zamierza świadczyć usługi na terenie cmentarza, zobowiązany jest powiadomić zarządcę cmenta..

więcej

Biuro parafialne

G O D Z I N Y  F U N K C J O N O W A N I A Czwartek od godz. 15.30 – 17.30 Sobota    od godz.   9.00 – 12.00

więcej

Namaszczanie chorych

Do osoby ciężko chorej, rodzina powinna:  - natychmiast wezwać kapłana (nie czekać do samego końca, gdyż nie jest to sakrament "ostatniego namaszczenia", ale sakrament ''uzdrowienia") - podać adres - jeśli jest daleko, zorganizować transport dla kapłana - konkretnie określić sytuację chorego (np. czy może przełykać, czy jeszcze mówi - jest to związane ze spowiedzią św. i przyjęciem Komunii św.) Stałe odwiedziny chorych - w naszej parafii odbywają się od godz. 9.00 w ..

więcej

Chrzest

Sakrament chrztu w naszej parafii jest udzielany w 3 sobotę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00.

Rodzice, którzy chcą ochrzcić swoje dziecko powinni:
- Zgłosić się do biura parafialnego 2 tygodnie przed chrztem
- Przynieść ze sobą następujące dokumenty:  

akt urodzenia dziecka
dane rodziców i chrzestnych (imię, nazwisko, datę urodzenia, wyznanie, miejsce zamieszkania, zaświadczenie, że dana osoba może być ojcem lub m..

więcej

Małżeństwo

Narzeczeni powinni:
- Zgłosić się 3 miesiące przed planowanym ślubem
- Ustalić termin i godzinę ślubu
- Złożyć następujące dokumenty:  

świadectwa chrztu ze świeżą datą wystawienia (takie świadectwo jest ważne tylko 3 miesiące od daty wystawienia)
ostatnie świadectwo z religii
zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim
przedstawić dowody osobiste - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (3 formula..

więcej

Pogrzeb

Rodzina osoby zmarłej powinna dostarczyć dokumenty:
- akt zgonu osoby zmarłej
- zaświadczenie lub wiadomości o ostatnich sakramentach
- pozwolenie proboszcza własnej parafii, jeśli osoba zmarła pochodziła z innej parafii

W Laskowicach jest taki zwyczaj, że ofiary zebrane w czasie Mszy Św. pogrzebowej są przeznaczone na Msze św. w intencji osoby zmarłej. Rodzina zmarłego w dniu pogrzebu otrzymuje informacje o ilości Mszy Świętych.

więcej

Sonda

Jak często chodzisz na msze święte?